** BELANGRIJK NIEUWS **

Vanwege de aanhoudende – vaak ongenuanceerde – negatieve berichtgeving in de Nederlandse pers over het soort obligatieleningen dat  door Rembrandt Rendement sinds begin van dit jaar wordt aangeboden, heeft Rembrandt Rendement besloten de verkoop van deze obligaties met onmiddellijke ingang stop te zetten en ook geen nieuwe obligatielening meer uit te schrijven. Er zullen derhalve ook geen campagnes meer gevoerd worden om nieuwe obligatiehouders aan te trekken. De (tijdelijke) contracten met het personeel worden niet verlengd en de huur van het kantoor is inmiddels opgezegd waardoor de maandelijkse kosten tot een absoluut minimum zijn teruggebracht.

Bestaande obligatiehouders zullen worden terug betaald uit de verkoopopbrengsten van het met de aangetrokken fondsen aangekochte onroerend goed conform de doelstelling zoals verwoord in alle Rembrandt Rendement publicaties. Er heeft zich inmiddels een serieuze koper aangediend en naar verwachting zal de verkooptransactie in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een aanbetaling is reeds verricht waaruit tijdens de periode tot aan de afwikkeling  de rentes aan de obligatiehouders op maandelijkse basis voldaan kunnen worden zoals tot op heden steeds het geval is geweest. Nadere informatie hieromtrent is terug te vinden op deze website, met name in de kwartaalberichten.

Obligaties van Rembrandt Rendement

Rembrandt Rendement is een Nederlandse investeringsmaatschappij met internationale vastgoed investeringen. Om vastgoed projecten te financieren geeft Rembrandt Rendement obligaties uit.

Door uitgifte van obligaties is het mogelijk te investeren in vastgoed projecten. Door het vastgoed project met winst te verkopen is het mogelijk om een goed rendement uit te keren.

Obligatie kenmerken:

  • Rente uitkering per maand
  • Overdraagbare obligaties: Ja
  • Minimum obligatie investering: € 2.500,-
  • Obligatie rentevergoeding: 6,8% vaste rente per jaar
  • Looptijd maximaal tot uiterlijk tot 1 december 2019

Wilt u meer informatie over obligatie van Rembrandt Rendement? Vraag vrijblijvend informatie aan of neem contact op met: 030 7620812

Rend1